Política de privacitat

Responsable

Nom: Terlas Software S.L.
NIF: B25399965
Domicili comercial: Av. Europa, 42 25241 Golmés (Lleida), Espanya
Telèfon: 973 710 420
Internet: http://www.terlas.com
Correu Electrònic: rgpd@terlas.com

En compliment del que està establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa, Terlas informa que totes les dades de caràcter personal que els usuaris puguin facilitar, passaran a formar part dels fitxers automatitzats, essent Terlas Software SL el seu titular i responsable.

Finalitat del tractament

La finalitat del tractament de dades personals es la de gestionar la seva vinculació amb Terlas ja sigui per atendre les relacions comercials i professionals així com les demandes d’informació de productes o serveis.

Les dades de caràcter personal que podran ser recollides a la nostra web són:

• Contacte: dades necessàries per contactar amb vostè per poder remetre la informació que ens sol•liciti.
• Newsletter: dades del contacte per poder enviar-li de forma periòdica el nostre butlletí de notícies.

Cessions a tercers, transferències internacionals I decisions automatitzades

Les seves dades no seran cedides a tercers sense el seu consentiment, llevat que sigui obligat per llei. Tampoc es faran transferències a tercers països ni organitzacions internacionals.

Conservació de les dades

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb TERLAS. Després de la finalització́ d’aquesta relació, durant els terminis de prescripció́ legals que siguin d’aplicació.

Drets de les persones interessades

Podrà exercir davant de TERLAS. els drets d’accés, rectificació o supressió, cancel·lació, oposició, limitació en el tractament, portabilitat de dades.

Com a usuari té dret a retirar o modificar, en qualsevol moment, el seu consentiment indicant quin és el dret que vol exercir enviant:

• un escrit presentat al domicili social, especificant el dret a exercir i aportant document acreditatiu.
• un escrit amb l’assumpte ”baixa” a terlas@terlas.com dirigit a especificant el dret a exercir i adjuntant document acreditatiu del sol•licitant.

Mesures de seguretat

Les dades que ens facilitin es tracten de manera confidencial, adoptant-se les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i evitar la pèrdua, mala utilització, alteració, robatori, tractament o accés no autoritzat de les dades emmagatzemades.