Suport ajustat a les necessitats operatives

Mitjançant servei presencial o remot té a la seva disposició la solució pel manteniment, suport i gestió de les incidències.

Monitoritzant el sistema podem preveure incidències i aproximar-nos a una operativa del dia dia sense problemes, dimensionant correctament la seguretat, la connectivitat i l'emmagatzematge.

Ara, tot i saber que s’han adoptat les mesures adients per evitar els incidents no desitjables, el risc zero no existeix, i hem d’estar preparats per atendre i gestionar de forma efectiva les incidències.

Seguretat

El nostre objectiu és assegurar que els recursos dels sistemes informàtics siguin utilitzats de la forma correcta, disposant d’una plataforma adient per garantir la integritat, privadesa i disponibilitat de les dades i protegir-se davant possibles atacs informàtics.

Opcions de cobertura i assistència

Disposem de múltiples opcions de cobertura i d’assistència d’acord a les necessitats concretes de cada client: atenció in situ o remota, horari complert o parcial. L’abast de cobertura també pot ser global o parcial (de llocs de treball, de servidors, del sistema de copia de seguretat,...)

Nivell de servei (SLA)

Els diferents nivells de qualitat del servei es defineixen en funció de les necessitats del client. Per garantir el desenvolupament del servei i una òptima gestió de l’operativa s’han de quantificar els paràmetres i indicadors de qualitat desitjats.