Desenvolupaments a mida personalitzats per a cada client

La integració de solucions IT en l’automatització dels processos productius sovint requereix de desenvolupaments ad-hoc o addicionals.

Durant tot el projecte estem al seu costat, des de la definició del projecte fins a la formació i acompanyament a la posada en explotació.

Assumim la responsabilitat de gestionar el desenvolupament de la solució en totes les seves fases: definició, presa de requeriments, anàlisi, disseny, proves...

Per assolir una efectiva execució del projecte utilitzem eines metodològiques d’assegurament de la qualitat.

Programació i manteniment a mida

Programació de mòduls, components, interfases i aplicacions ad-hoc per atendre els requeriments no coberts pels productes i solucions estàndards de mercat o per necessitats específiques. Implementació de millores i del servei de manteniment predictiu i correctiu.

Integració de solucions

Implantació, integració i configuració de solucions de sistemes i bases de dades en diferents infraestructures propietàries o open source. Implementació de migracions i actualitzacions.

Web’s i APP’s

Disseny i desenvolupament de pàgines web i aplicacions per a mòbils integrades amb productes o com a mòduls addicionals. Desenvolupament d’App’s per a plataformes Ios i Android.